top of page

SportVlaanderen aan de slag met LINES voor urban sports!

Urban Sports in Vlaanderen

We hebben een unieke kans gehad om met de Vlaamse overheid (SportVlaanderen), steden, gemeenten en federaties het urban klimaat te verbeteren. In opdracht van Sport Vlaanderen hebben we federaties geholpen om urban op de juiste manier te implementeren in hun traditionele structuren. Een gevarieerd en langdurig traject waarbij we samenwerkten met vaste partners Innobeweeglab, IDEA Consult en Vital Cities.


De partners waarmee we hebben samengewerkt.


De aanpak

We hebben de federaties voorzien van 1-op-1 begeleiding en workshops op het gebied van hun communicatie. Bovendien hebben we elk van hen de mogelijkheid gegeven om een extra intern vraagstuk aan te kaarten waar we gezamenlijk aan hebben gewerkt. Tevens zijn er ‘Urban Sports Trails’ georganiseerd, waarbij vijf expertsessies werden gehouden over onder andere urban kennisdeling en draagvlak, ontwikkelingen op mondiale schaal en best practices. Tien Vlaamse gemeenten (waaronder Antwerpen, Gent, Kortrijk, Duffel en Erper-Meeren) hebben zich hierbij aangesloten. Dit leverde interessante cross-over s op om de behoeften op stedelijk niveau aan te halen, de eventuele toegevoegde rol te onderzoeken die federaties hiervoor kunnen spelen en gezamenlijk volgende stappen te zetten.


Het resultaat?

  • Zes urban federaties hebben urban sterker kunnen inbedden in hun structuren, ieder op hun eigen manier.

  • Intern is er meer kennis opgedaan en draagvlak gecreëerd ten opzichte van klassieke sporten binnen federaties.

  • Federaties en gemeenten zijn sterker met elkaar verbonden

  • Infrastructuur vraagstukken zijn beantwoorden en er zijn diverse infra concepten ontwikkeld.

  • Maatschappelijke impact van urban is verduidelijkt, en kan commercieel, communicatief en maatschappelijk ingezet worden.

Bovenal is de kennis, netwerk en impact van urban gegroeid. Er is veel geleerd over urban sports, maar ook over de cultuur en de bijdrage die het heeft op realiseren van een levendigere stad en gezondere maatschappij.


Meer informatie?

Voor meer verdiepende informatie kun je gerust mailen naar yorick@citylegends.nl.

Comments


bottom of page