top of page

City Scan

Krijg inzicht in het urban veld en ontwikkel een urban beleidsplan.

Een nulmeting van de huidige staat van het urban veld in een gemeente. Dit omvat infrastructuur (hardware), aanbod (software), organisatie (orgware) en het urban profiel (omvang, kenmerken, initiatiefnemers, etc.). De situatie wordt vergeleken met (inter)nationale trends. Lokale kansen, die mogelijk kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige stad met een levendige stedelijke (jeugd)cultuur, worden verkend. De kansen worden gerapporteerd, inclusief een investeerdersagenda en eerste stappen richting urban beleid. Tijdens dit onderzoeks- en participatieproces wordt de urban scene betrokken en verbonden met elkaar en met publieke stakeholders.

Urban hotspot

Programma's

concrete 2 (1)_edited.jpg

Bedenken

Begeleiden

Uitvoeren

Subsidies

Conceptontwikkeling

Werkmethoden

Beleid

Werkgroepen

Adviesgroepen

Events

(Internationaal) connecten

Subsidies schrijven

Beleid schrijven

Onderzoek

Meetings

Lokale behoeften en ontwikkelingen worden vertaald om steden te verduurzamen.

Urban Concepten

Maken

Bedenken, begeleiden en/of implementeren op beleidsniveau door een beleidsmedewerker met expertise op het gebied van urban culture.

Conceptontwikkeling

Het maken van het voorlopige ontwerp van het uiteindelijke eindproduct. Het beste product realiseren en direct uitvoerbaar opleveren (op papier/anders).

Urban beleidsondersteuner

De urban expert van LINES, een ondersteunende functie op beleidsniveau. Deze persoon doet dit door middel van veld- en deskresearch, conceptontwikkeling, aansturing en uitvoering.

Beleidsondersteuning

De urban beleidsondersteuner is binnen LINES de duizendpoot als het gaat om Urban Sports en Culture en alles wat daar omheen hangt. Onze ondersteuners/makers doen onderzoek op micro/meso/macro niveau naar urban, doen studies, organiseren bijeenkomsten, creëren modellen en andere bruikbare documenten, voeren ondersteunend beleidsmatig werk uit, etc.

 

Door het werken op al die niveaus is de urban maker de verbinder tussen het urban werkveld en het publieke domein.

 

Waar is de urban maker voor in te zetten?

De urban maker is ondersteunend aan de beleidsmedewerker(s) die actief bezig is/zijn met urban. In de functies zijn onze makers gespecialiseerd in o.a.:

 

  • Het intern verbinden van andere domeinen die raakvlakken hebben met urban;

  • Maken van beleidsdocumenten: van nota’s tot uitvoeringsplannen;

  • (Interne) sessies opzetten ter kennisdeling, projectmatig of uitvoering;

  • Etc. etc. etc. (op wens en kunnen in te vullen).

Werksessie
concrete 2 (1)_edited.jpg

Urban lidmaatschap

Met het urban lidmaatschap is jouw stad altijd op de hoogte van ontwikkelingen binnen de urban sport- en cultuursector.

Het inbedden en ondersteunen van jongerencultuur brengt veel uitdagingen met zich mee. Voortdurend in contact zijn met het veld en meebewegen met de doelgroep vereist tijd en kennis. Het stedelijk lidmaatschap is de module die dit ondersteunt.

Dashboard

Ontgrendel alle stedelijke informatie die je nodig hebt met ons city dashboard. In dit dashboard vind je alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met urban. Het bevat realtime gegevens over de openbare ruimte, maatschappelijke betrokkenheid, use cases en meer. Het dashboard is puur gebaseerd op input vanuit de urban scene. De ideale basis voor het bouwen van bottom-up strategieën. 

Urban sessies

De Urban sessies zijn online meetings waar we onderwerpen behandelen die te maken hebben met urban sports en culture. We praten bij, brengen gesprekken tot stand en verbinden community's en organisaties zodat mensen kunnen leren, verbinden en delen.

concrete 2 (1)_edited.jpg

Trendsessie:
Bij LINES staan we voortdurend in contact met het publieke domein, maar ook met andere experts en natuurlijk de scene zelf. In deze sessie behandelen we 2 opvallende onderwerpen uit het veld. Dit wordt in tweevoud kort gepresenteerd, waarna er ruimte is voor discussie, input en kennisdeling onder de aanwezige groep.

Urban agenda:

Stel een agenda op met thema's die nationaal (en/of internationaal) het meest relevant zijn. Voorafgaand aan de sessie wordt de vraag met thema's en input verspreid onder verschillende steden/gemeenten. Is er een patroon en behoefte aan bepaalde ontwikkelingen? Dan is deze sessie goed om daar samen over te sparren.

Urban 2.0:

Tegen het einde van het jaar is het telkens evalueren en tegelijkertijd vooruitkijken. Naast dat gemeenten evolueren, gaat dit vaak ook wat sneller. In deze sessie nodigen we een expert uit. Deze presenteert een probleem en stelt een stappenplan/advies op met betrekking tot het gekozen onderwerp.

Extra modules

Modules die we al eerder hebben geïmplementeerd. Nieuwe initiatieven slaan we ook niet af.

bottom of page