top of page

PlayUrb introductie!

Spanish
Italian
German
English

LINES by CityLegends gaat de samenwerking aan met Eindhoven, Valencia, München en Turijn. Door de groei van urban sports en cultuur in Europa, focussen we ons op het stimuleren van urban sport en cultuur met digitale,

lokale en beleidstools.


Initiatief

In samenwerking met EPSI en de vier gemeenten is het PlayUrb project opgezet om het urban domein in Europa verder te ontwikkelen en te verkennen. Wie zijn de urban sporters? Wat zijn hun behoeften? Hoe organiseren ze zichzelf? En vooral, hoe kunnen we ze helpen in hun groei terwijl zij helpen bij het bereiken van gemeentelijke doelen? Denk aan doelen als jongeren aan het sporten krijgen, culturele en sociale activiteiten en het verminderen van sociale problemen zoals obesitas, eenzaamheid, criminaliteit en schooluitval.


PlayUrb

Tijdens het PlayUrb project zullen we de urban scène op vier manieren verkennen en ontwikkelen.

  1. De steden leren kennen.

  2. De lokale urban scene leren kennen en jongeren aan het sporten krijgen.

  3. De gemeenschap verenigen voor de lange termijn en het succes volgen.

  4. Use cases voor steden in de EU.


De doelen

Het doel is om een 'hybride' streetsport (on- & offline) activeringsprogramma te ontwikkelen voor bestaande urban sporters om inzichten en kennis op te doen, waardoor publieke organisaties levendige, slimmere en kosteneffectieve steden kunnen creëren. Het is cruciaal dat we van dit project leren hoe we betere steden kunnen bouwen. Door de urban community en urban partners te betrekken en met hen samen te werken, krijgen we inzicht in de veerkracht, creativiteit en solidariteit van deze urban communities. Het is essentieel om deze kennis om te zetten in praktische modellen en projectbeschrijvingen, zodat we de urban community in heel Europa verder kunnen ondersteunen en koesteren. Voor ons is de urban mentaliteit de sleutel tot het creëren van een betere leefomgeving.


Toekomst

We kijken uit naar het komende jaar. In 2024 zal het project worden uitgebreid en zullen er evenementen worden georganiseerd. We verwachten in 2025 meer duidelijkheid te geven over de stedelijke gemeenschap en de voortgang binnen deze gemeenschappen in Valencia, Eindhoven, München en Turijn.


Onze tijdlijn:


Tijdlijn


We hebben jouw hulp nodig!

Sander Baartmans overziet het proces binnen het PlayUrb project. Als je bekend bent met urban organisaties, een van deze vier gemeenten, interessante inzichten hebt over urban sport en cultuur, of betrokken bent bij initiatieven, laat het ons dan weten. Schroom niet om dit te mailen naar sander.baartmans@citylegends.nl!


Comments


bottom of page